Praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk De Leijen – Bilthoven
Jan Provostlaan 79-85 3723RC Bilthoven Tel:030-2250110 030-2251736

Praktijkondersteuning

Tips van de POH-GGZ over Corona

Op de maandag, woensdag en donderdag werkt praktijkverpleegkundige somatiek (POH-S) Wil Kooij.

Een praktijkondersteuner staat voor kwaliteit in de zorg voor specifieke patientengroepen.
Zij doet zelfstandig spreekuur en begeleidt patienten met suikerziekte, astma/copd en patienten met hartvaatziekten.
Zij werkt conform de actuele richtlijnen van Zorggroep Unicum.

Hierbij kan er indien nodig aanvullend onderzoek in de praktijk worden verricht.

Dit betreft longfunktietests, Ecg s, Doppler, 24 uurs bloeddrukmetingen.
Patienten die niet naar de praktijk kunnen komen worden thuis bezocht.

Wil werkt onder supervisie en in overleg met de huisartsen.

 

In geval van psychische vragen en klachten kunt u worden begeleid door
Els van Bezooijen, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

Dit kan uzelf betreffen, maar ook uw partner of gezin.
Zij werkt hele dagen op dinsdag en doet hierbij zelfstandig spreekuren.

Ook maakt zij indien nodig visites aan huis.
Samen met de huisarts vormt de poh ggz het eerste echelon in de geestelijke gezondheidszorg.

Deze zorg valt niet onder het eigen risico en brengt voor u geen extra kosten met zich mee.
Omdat de lijnen kort zijn en de samenwerking structureel, is de wachttijd desgewenst zeer kort.

Zij kan uw vragen nader onderzoeken en verhelderen. De bevindingen worden met de huisartsen doorgesproken.
Indien nodig kunnen er vervolgcontacten plaatsvinden of kan er gericht worden verwezen naar meer specifieke hulp.

Els is tevens de klachtenfunktionaris van de praktijk