Missie en Visie – Huisartsenpraktijk De Leijen – Bilthoven
Jan Provostlaan 79-85 3723RC Bilthoven Tel:030-2250110 030-2251736

Missie en Visie

Missie

Wij staan voor goede reguliere huisartsenzorg.

Vertrouwen, ons beroepsgeheim en persoonsgerichte zorg zien wij hierbij als kernwaarden.
We werken conform actuele standaarden en richtlijnen.

Hoe we zelf behandeld zouden willen worden houden we voor ogen.

Als je iets weet dan is dat geen eindpunt, maar een beginpunt. We werken aan kwaliteit.

Mits aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen wordt voldaan is Euthanasie in gezamenlijk overleg mogelijk in onze praktijk

Opdat u de beste zorg krijgt werken wij prettig samen met de andere disciplines in het zorgveld.

Wij doen niet aan alternatieve geneeskunde maar denken hierover graag mee.

Visie

Het eerstelijns zorgaanbod kent een toenemende complexiteit.

Wij willen en nemen daarom meer tijd per consult.
Dat geeft zorgvuldigheid, ruimte en openheid. Zowel voor u als voor ons.

We trekken hier onze eigen lijn.

De huidige kleinschaligheid en besluitvaardigheid blijft behouden. Het staat u vrij om uw voorkeur voor een bepaalde arts aan te geven.

Moderne ICT mogelijkheden benutten we, opdat uw (medicatie)dossier up to date is.
Als huisarts hebben we zo een optimaal overzicht op uw situatie en kunnen we adequaat samenwerken.

Goede wijkgerichte zorg maakt dat mensen langer thuis kunen blijven wonen, in de vertrouwde omgeving.

Kern van zorg is en blijft: patient, dokter, spreekkamer.