Missie en Visie – Huisartsenpraktijk De Leijen – Bilthoven
Jan Provostlaan 79-85 3723RC Bilthoven Tel:030-2250110

Missie en Visie

Missie

Wij staan voor goede en up to date huisartsenzorg.

Vertrouwen, zorgvuldigheid en ons beroepsgeheim zien wij hierbij als kernwaarden.
We werken conform actuele standaarden en richtlijnen.

Hoe we zelf behandeld zouden willen worden houden we voor ogen.

We werken doorgaand aan kwaliteit.

Mits aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen wordt voldaan is Euthanasie in gezamenlijk overleg mogelijk.

Opdat u de beste zorg krijgt werken wij prettig samen met de andere disciplines in het zorgveld.

Wij doen niet aan alternatieve geneeskunde maar denken hierover graag mee.

Visie

Het eerstelijns zorgaanbod kent een toenemende complexiteit.

De huidige kleinschaligheid en besluitvaardigheid blijft behouden.

Waar nodig werken we samen met de regionale huisartsenorganisatie, voor een samenhangend zorgaanbod met de juiste zorg op de juiste plaats.

Moderne ICT mogelijkheden benutten we, opdat uw dossier up to date is.
Zo is er een optimaal overzicht op uw situatie en kunnen we adequaat samenwerken.